Fördjupad vaccinationskunskap 1 sp /virtuell

Virtuell kurs.

I den fördjupade kursen sätter du dig in i etik, säkerhet och effektivitet när det gäller vaccinationer. Du lär dig vad du måste beakta när du vaccinerar personer i olika grupper. Du får färdigheter i vaccinationsplanering och vaccination av gravida kvinnor, invandrare och resenärer och du får också handledningsfärdigheter. Du lär dig också hur du bemöter personer som ifrågasätter vaccination.

- att utvecklas som vaccinatör

- fördjupad kunskap om vaccinationer

- handledning och rådgivning som anknyter till vaccinationer

Kurser i vaccinationskunskap är avsedda för alla. Den fördjupade kursen i vaccinationskunskap riktar sig till blivande hälsovårdare och andra som behöver tilläggsstudier. Kursen lämpar sig också för fortbildning av sådan hälso- och sjukvårdspersonal som redan är i yrkeslivet.

Den nationella kursens struktur:

Grunderna i vaccinationskunskap 2 sp

Fördjupad vaccinationskunskap 1 sp

Tentamina som mäter kunskaperna

Virtuell kurs + portfolio. Kursen öppnas 10.2.20 och avslutas 30.4.20

Lektor: Marie Hjortell, YH Novia, Vasa

Pris

160 euro + 24 % moms

Anmälan

Anmäl här:

Sista anmälningsdag: 2.1.20 OBS. Vi förlängde anmälningstiden till 6.2.20