Grunderna i vaccinationskunskap, 2 sp, virtuell kurs

Vill du uppdatera eller fördjupa dina kunskaper om vaccinationer? Utbildningen baserar sig på den nyaste forskningen om vaccinationer. Virtuella studier gör att du kan studera i din egen takt.

Syfte: 

Utbildningshelhetens syfte är att effektivera och förenhetliga vaccinationskunnandet bland de yrkesutbildade inom hälso- och sjukvården. Avläggande av helheten skapar goda färdigheter för ett högklassigt arbete.

Experterna inom THL:s enhet för vaccinationsprogrammet har deltagit i utvecklingen av utbildningshelheten både som innehållsproducenter och som kvalitetsgranskare.

 

Utbildningshelheten består av två delar, där du väljer att delta i en eller båda.

Grunderna i vaccinationskunskap, 2 sp hösten 2019

Fördjupad vaccinationskunskap , 1 sp våren 2020

Det rekommenderas att kursen Grunderna i vaccinationskunskap, 2 sp, läses innan kursen fördjupa vaccinationskunskap, 1 sp.

Utbildningen är virtuell och sker via lärplattformen Moodle

Målgrupp

Hälsovårdare, sjukskötare, akutvårdare och barnmorskor behöver goda praktiska färdigheter för att fungera som vaccinatör. Utbildningen är också till nytta för andra professionella yrkesgrupper inom hälsovårdsbranschen som är i behov av kunskap inom vaccinationer.

Grunderna i vaccinationskunskap, 2 sp

- Förebygg sjukdomar med vaccin samt nyttan med vaccinering

- Nationella vaccinationsprogrammet

- Olika injektionstekniker, IM-, SC-och ID tekniker, vaccinering peroralt och intranasalt

- (Vaccinatörens) verksamhet vid vaccineringssituation

- Klienthandledning vid vaccinering

Pris

Grunderna i vaccinationskunskap 2 sp, 160 euro + 24 % moms

Ansökan

Anmälningstid: 7.6-2.9.19

Ansök här