Kurser och utbildningar

Område
 • Bioekonomi
 • Företagsekonomi
 • Hälsa och välfärd
 • Konst och kultur
 • Teknik och sjöfart
Plats
 • VIRTUELL
 • Raseborg
 • Åbo/Virtuell
 • Virtuell kurs
 • Vasa/Virtuell
 • Vasa
 • Åbo
Språk
 • Svenska
 • Suomi
 • English
Kompetenshöjande fortbildning för skolcoacher, 10 sp
Läs mera >
Krävande träkonstruktioner, 30 sp
Läs mera >
Fortbildning i infrabyggande , 120 sp
Läs mera >
VVS-projektering, 75 sp
Läs mera >
Fortbildning inom perioperativ vård, 30 sp
Läs mera >
Förstå, upptäck och agera på hedersrelaterat våld och förtryck - utbildning för personal/blivande personal inom vården.
Läs mera >
Företagshälsovårdarutbildning, 15 sp samt socionomer, 2 sp
Läs mera >
Kompetenshöjande utbildning i vård av personer med nedsatt minnesfunktion,10 sp
Läs mera >
Strålsäkerhet för tandvårdspersonal, 2 sp
Läs mera >
Sjukskötares förskrivningsrätt, tilläggsutbildning, 45 sp
Läs mera >