Kurser och utbildningar

Område
 • Företagsekonomi
 • Hälsa och välfärd
 • Konst och kultur
 • Teknik och sjöfart
Ort
 • Vasa
 • Vasa/Virtuell
 • Åbo/Virtuell
 • Raseborg
 • Åbo
 • VIRTUELL
Språk
 • Svenska
 • English
 • Suomi
Fördjupad vaccinationskunskap ( 1 sp) - fortbildning
Läs mera >
VENTROGLUTEAL INJEKTIONSTEKNIK
Läs mera >
Sjukskötares förskrivningsrätt, tilläggsutbildning 45 sp
Läs mera >
Företagshälsovårdare
Läs mera >