Kurser och utbildningar
Område
  • Bioekonomi
  • Företagsekonomi
  • Hälsa och välfärd
  • Konst och kultur
  • Teknik och sjöfart
Språk
  • Svenska
  • Suomi
  • English
Arbetshandledning och organisationskonsultation 2023-2025
Läs mera >
Strålsäkerhet för tandvårdspersonal 1 sp
Läs mera >
Simulering för socialbranschen, 5 sp
Läs mera >
Grunderna i sensorisk integration, introduktion A-delen, 1 sp
Läs mera >
VVS-projektering, 75 sp
Läs mera >