Företagshälsovårdare, tvåspråkig utbildning,15 sp samt socionomer 2 sp

Yrkeshögskolan Novia ordnar tillsammans med Vaasan ammattikorkeakoulu, VAMK en utbildning i företagshälsovård enligt arbetshälsolagen och stadsrådets förordning (708/2013). Utbildningen är tvåspråkig. Detta innebär att litteratur och övrigt material samt vissa föreläsningar hålls på finska. Utbildningen ger behörighet att fungera som företagshälsovårdare inom företagshälsovården.

Målgrupp

Till utbildningen kan personer med hälsovårdarexamen antas. Arbete som företagshälsovårdare ses som en fördel. Personer med socionomexamen kan avlägga 2 sp inom denna utbildning. Mera info om denna kurs kommer senare i vår.

Utbildningens innehåll

Utbildningen på 15 studiepoäng innehåller fyra kurser:

  • Företagshälsovårdens verksamhetsmiljö, 3 sp
  • Arbetets hälsorisker och belastning samt kunskaper i identifiering och utvärdering av arbetsplatsens resurser, 5 sp
  • Hälsa samt kunskap om upprätthållande och främjande av arbets- och verksamhetsförmågan, 5 sp
  • Kunskap om utvärdering och utveckling, 2 sp

Efter avslutad utbildning ges ett intyg över avlagda studier. Utbildningsansvarig är lektor Anne Puska.

Studiernas uppbyggnad

Studierna sker i ett samarbete med ett nationellt yrkeshögskolenätverk och Arbetshälsoinstitutet. En del av föreläsningarna sker därför på distans på både svenska och finska.

Studierna utförs som flerformsstudier med sammanlagt fjorton närstudiedagar, ca två dagar per månad. Närstudierna hålls vid Campus Vasa, Alere, Wolffskavägen 31, 65200 Vasa. Utöver närstudietillfällena hålls nätbaserad undervisning samt självständiga studier.

Tidpunkt

2020: 1-2.10 (vecka 40), 29-30.10 (vecka 44), 26-27.11 (vecka 48)
2021: 21-22.1 (vecka 3), 18-19.2 (vecka 7), 18-19.3 (vecka 11), 15-16.4 (vecka 15)

Pris

Pris 3400 euro, moms 0 %. Summan kan betalas i två rater. Efter att utbildningsplatsen har tagits emot debiteras halva deltagaravgiften (50 %) om platsen avbokas eller om deltagaren inte deltar i kursen.

Pris 750 euro moms 0 % för 2 sps kurs för socionomer. Förverkligas i samband med att utbildningen på 15 sp startar.

Anmälan

Sista bindande anmälningsdag är 15.5.2020. Du anmäler dig via denna länk: Här 

Har du frågor, kontakta: ansvarig lärare Anne Puska, företagshälsovårdare, HVM, tfn. 040 539 5943 eller per e-post anne.puska@vamk.fi

Fortbildningsplanerare Carina Gädda, Centret för livslångt lärande/Novia, tfn 044 780 5225 eller per e-post carina.gadda@novia.fi

Utbildningskraven (lagstadgad hälsovårdare eller fysioterapeut) tas emot i anmälningsordning, max 25 st. Godkänd studieplats meddelas personligen.