Behörighetsgivande studier i social- och småbarnspedagogik för socionomer, 60 sp

Målgrupp

Studierna riktar sig till dig som redan är socionom (YH), men som vill komplettera din examen med behörighetsgivande studier i social- och småbarnspedagogik för att få behörighet som lärare/socionom inom småbarnspedagogik.

Behörighet för personal inom småbarnspedagogik

Behörighet och befattningsbenämningar för personal inom småbarnspedagogiken ändrades i och med att den nya lagen om småbarnspedagogik trädde i kraft 1.9.2018. Benämningen barnträdgårdslärare faller helt bort och ersätts för socionomernas del med benämningen socionom inom småbarnspedagogik. Under en övergångsperiod kan de som nu studerar inom socionomutbildningen samt de som antas som studerande före 1.9.2019 och avlägger minst 60 sp småbarnspedagogik och socialpedagogik få behörighet såväl som socionom inom småbarnspedagogik och som lärare inom småbarnspedagogik. Detta förutsatt att studierna slutförs senast 31.7.2023.

Studiernas uppbyggnad och genomförande

Utbildningens omfattning är 60 studiepoäng (sp) och förverkligas både som när- och distansundervisning. I studierna ingår teorikurser inom social- och småbarnspedagogik, ett lärdomsprov samt praktik inom småbarnspedagogik. Studiernas omfattning kan variera beroende på tidigare studier och arbetserfarenhet. Tidigare studier på högskolenivå kan tillgodoräknas och arbetserfarenhet eller annat kunnande kan valideras. För varje antagen studerande uppgörs en individuell studieplan.

Studierna inleds i september 2019 och bör vara slutförda senast 31.12.2020.

Utbildningens innehåll

  • Socialpedagogik, 5 sp
  • Socialpedagogiskt arbete bland barn och familjer, 5 sp
  • Småbarnspedagogik och metodik, 10 sp
  • Barn med särskilda behov, 5 sp
  • Barn och familj i utmanande livssituationer, 5 sp
  • Praktik inom småbarnspedagogik, 15 sp
  • Examensarbete, 15 sp

Ansökan

Antalet platser är 30.
Utbildningen ordnas under förutsättning att det finns ett tillräckligt stort antal behöriga sökande.

Ansökningstiden är 1-30.4.2019. Anmäl dig via denna länk: https://network.novia.fi/Events/76/Apply

Pris

Pris: 300 euro (moms 0 %)
Under ansökningstiden kan ansökan annulleras kostnadsfritt. Efter att studieplatsen tagits emot debiteras 50 % av utbildningens pris. Vid annullering efter att utbildningen inletts återbetalas avgiften inte.

Mer information

För mer information om utbildningen kontakta Susanne Davidsson, susanne.davidsson@novia.fi, 044-762 3373.