Studier utomlands

Alla utbildningar vid Novia har utländska samarbetshögskolor dit studerande kan fara på utbyte. Istället för att ta alla kurser som ingår i utbildningen vid Novia kan du byta ut en del mot kurser vid en samarbetshögskola. Kurser som du tar utomlands ersätter kurser vid Novia så ett utbyte förlänger inte studietiden. Studerandeutbyte är möjligt under andra, tredje och fjärde studieåret. Minimitiden för ett utbyte är tre månader och maximitiden ett läsår. Den som vill skaffa sig maximal internationell erfarenhet under studietiden kan åka på flera utbyten eller både på utbyte och utlandspraktik.

Utbytena sker oftast inom ramen för internationella utbytesprogram. De flesta utbyten sker inom Nordplus-programmet till Norden/Baltikum eller inom Erasmus+ programmet inom Europa (EU-, kandidat- och EES-länder) men samarbetsskolor finns också i Kina, Korea, Ukraina, Mexiko och USA. Som Free Mover är det möjligt att åka på utbyte även till högskolor som Novia inte har något samarbetsavtal med. 

Top länder dit Novias studerande åkte på utbyte 2021

  • Sverige
  • Belgien
  • Norge 

Det finns många orsaker att åka på utbyte: det ger möjlighet att pröva på ett annat studiesätt, studera i annan miljö och med andra metoder, förbättra sina språkkunskaper, välja kurser som inte erbjuds vid Novia, uppleva en annan kultur, få nya erfarenheter, lära känna nya mänskor, pröva sina vingar och lära sig att klara sig själv.

Om du vill pröva på att bo utomlands en period är det säkert aldrig så lätt att fara som under studietiden. Kontakterna till samarbetshögskolorna finns färdigt, Novias internationella personal och utbildningarnas internationellt ansvariga lärare hjälper och handleder studerande under hela utbytesprocessen, lärare och personal vid mottagande högskola hjälper och stöder under utbytet, studiestöd och stipendium täcker långt rese- och levnadskostnader.