Praktik utomlands

I en yrkeshögskoleutbildning ingår rätt mycket praktik som kan förläggas utomlands lika väl som i hemlandet förutsatt att den uppfyller normala krav på praktik. Praktik utomlands skiljer sig från studerandeutbyte på så sätt att det inte finns färdiga platser att söka. Undantag är vård och det sociala området, där kraven på praktiken är så strikta, att det oftast är samarbetshögskolor som skaffar praktikplatserna för att säkerställa att de uppfyller målen. Inom övriga studieområden är egen aktivitet förutsättningen för att hitta en plats. Praktikansvariga lärare och internationella enheten vid Novia hjälper och handleder vid praktiksökning.

Via praktik utomlands får du inblick i hur den egna branschen fungerar i ett annat land och kontakter som du kan ta med dig ut i arbetslivet efter avslutade studier. Praktik är också ett ypperligt sätt att förbättra sina språkkunskaper och skaffa sig internationell erfarenhet. Minimitiden för utlandspraktik är tre månader. Det är möjligt att åka flera gånger på utlandspraktik under studietiden eller att både praktisera utomlands och åka på studerandeutbyte.