Bibliotek

Yrkeshögskolan Novia erbjuder biblioteks- och informationstjänster på alla campus. De tryckta och elektroniska samlingarna hittas via respektive bibliotek och där kan du även förnya dina lån.


•  I Vasa är biblioteket en del av det gemensamma vetenskapsbiblioteket Tritonia. Alla resurser hittas i Tritonias Novia-Finna.

• I Jakobstad, Allegro, är biblioteket en del av det gemensamma vetenskapsbiblioteket Tritonia. Alla resurser hittas i Tritonias Novia-Finna.

•  I Åbo ges tjänsterna nu av Åbo Akademis bibliotek och boksamlingarna finns i Asa-biblioteket. Alla resurser hittas i Alma-Novia.

•  I Raseborg är biblioteksverksamheten integrerad i stadsbiblioteket. För tryckta samlingar används bibliotekskatalogen Helle medan de elektroniska resurserna hittas via Alma-Novia.

Du hittar Novias och andra yrkeshögskolors digitala examensarbeten i Theseus.

I ämnesguiderna LibGuides hittar du informationsresurser och får hjälp med informationssökning inom ditt ämne.