Åbo

Campus Åbo

Kontaktuppgifter:

Bibliotekstjänsterna ges av Åbo Akademis bibliotek, och finns i ÅA:s Asa-bibliotek, adress Fänriksgatan 3 A.

Lånedisken tfn +358 2 215 4180 / biblioteket@abo.fi

Kontaktpersoner för Novia:

Informationsspecialist Johanna Glader
tfn (02) 215 3205 eller 050 356 4729
johanna.e.glader@abo.fi

Biblioteksamanuens Siv Österman
tfn (02) 215 3206 eller 050 326 3673
siv.osterman@abo.fi

Information om öppettider via Åbo Akademis bibliotek.

Hertig Johans parkgata

På Hertig Johans parkgata finns ett referensbibliotek som betjänar utbildningarna inom sjöfart.

Kontaktuppgifter:

Hertig Johans parkgata 21, 20100 Åbo
siv.osterman@abo.fi

Biblioteket är öppet vardagar kl. 9-16, ej hemlån av referensmaterialet. Betjäning fås på onsdagar, kl 12 - 15.