Vanliga frågor (FAQ)

Vi har samlat de vanligaste frågorna  studerande ställer om inledande av studier här. Vi har kategoriserat frågorna för att ni lättare skall hitta svar på frågan ni söker.

Betyg och intyg - frågor om vilka betyg man behöver visa upp och hur man får intyg över studier.

Närvaro- och frånvaroanmälan - frågor om när ska man göra anmälan och hur den går till.

Praktiska saker - frågor om boende och studiestöd.

Ansökan och byte - frågor om hur man går till väga om man vill byta utbildning/yrkeshögskola eller om man vill ha en annan studieplats vid Novia.

Studier - frågor om studieplanering och datum för inledande av studier.