Sidan uppdateras!

YH-urvalsprov

YH-urvalsprovet är yrkeshögskolornas gemensamma digitala urvalsprov, som görs på egen bärbar dator. YH-urvalsprovet ordnas våren 2021 under tidsperioden 31.5 - 4.6. Bekanta dig noggrant med anvisningarna som berör urvalsprovet.

Observera att om du sökt till sjökapten, dagstudier skall du dessutom delta i ett separat lämplighetstest den 6.5.2021. 

Urvalsprov

Dessa utbildningar på Novia ordnar egna separata urvalsprov och använder inte det nationella YH-urvalsprovet. Du får en separat kallelse från och med 7.5.2021 per e-post. 

 

  • Bildkonstnär (YH), bildkonstnär, dagstudier 
  • Bildkonstnär (YH), fotografering, dagstudier 
  • Formgivare (YH), grafisk design, dagstudier 
  • Formgivare (YH), inredningsarkitektur, dagstudier 
  • Musiker (YH)/Musikpedagog (YH), dagstudier 
  • Musiker (YH), kyrkomusik, flerform 
  • Musiker (YH), barockmusik, flerform 
  • Scenkonstpedagog, dagstudier
  • Sjökapten (YH), flerform

Individuella arrangemang

Om du på grund av skada, sjukdom, dyslexi eller någon annan speciell orsak behöver individuella arrangemang i urvalsprovet (t.ex. tilläggstid, assistent, tekniska hjälpmedel, lugnt provutrymme, separat datorskärm eller andra specialarrangemang), ska du fylla i en skriftlig anhållan om individuella arrangemang. Bifoga ett läkarintyg eller motsvarande utlåtande över skadans eller sjukdomens karaktär.  Varje sökandes situation bedöms separat.

Du kan anhålla om individuella arrangemang vid det nationella YH-urvalsprovet.  Anhållan om individuella arrangemang med bilagor ska lämnas in senast 7.4.2021 kl. 15.00 till antagningsservice vid den yrkeshögskola som du anmält att du ska skriva urvalsprovet vid.

Du  kan även anhålla om individuella arrangemang på en separat blankett (kommer att uppdateras) för de utbildningar som inte använder YH-urvalsprovet. Anhållan lämnas in till den yrkeshögskola som du ska skriva urvalsprovet vid senast 7.4.2021 kl. 15.00. Till anhållan ska du bifoga en kopia av intyget eller utlåtandet (t.ex. läkarintyg) som visar att du är berättigad till individuella arrangemang. 

Observera att om du behöver individuella arrangemang både för det nationella YH-urvalsprovet och övriga urvalsprov behöver du lämna in separata anhållanden om dessa arrangemang enligt anvisning ovan.