YH-urvalsprov 31.5-9.6.2021

YH-urvalsprovet är yrkeshögskolornas gemensamma digitala urvalsprov, som görs på egen bärbar dator. YH-urvalsprovet arrangeras under tiden 31.5-9.6.2021. Bekanta dig noggrant med anvisningarna som berör YH-urvalsprovet. Närmare instruktioner om YH-urvalsprovets arrangemang uppdateras under våren.

Observera att om du sökt till sjökapten, dagstudier skall du dessutom delta i ett separat lämplighetstest 6.5.2021. 

Urvalsprov och förhandsuppgifter

Novias utbildningar nedan ordnar egna separata urvalsprov och använder inte det nationella YH-urvalsprovet.

Observera att de flesta av dessa utbildningar har en förhandsuppgift som skall uppladdas i ansökningsblanketten senast 7.4.2021. Ansökningsblanketten fylls i på studieinfo.fi. Förhandsuppgiften bedöms enligt skalan godkänd/underkänd. Sökande med godkänd förhandsuppgift samt behöriga sökande till Bildkonstnär (YH), fotografering och Sjökapten (YH), flerform, får en separat kallelse till urvalsprov från och med 7.5.2021 per e-post. 
 

 • Bildkonstnär (YH), bildkonst, dagstudier. Urvalsprov 24 - 25.5.2021
  Förhandsuppgift: Beskrivning av förhandsuppgiften.
 • Bildkonstnär (YH), fotografering, dagstudier. Urvalsprov 24 - 25.5.2021
  (Ingen förhandsuppgift).
 • Formgivare (YH), grafisk design, dagstudier. Urvalsprov 25 - 26.5.2021
  Förhandsuppgift: Beskrivning av förhandsuppgiften.
 • Formgivare (YH), inredningsarkitektur, dagstudier. Urvalsprov 24 - 25.5.2021
  Förhandsuppgift: Beskrivning av förhandsuppgiften.
 • Musiker (YH)/Musikpedagog (YH), dagstudier. Urvalsprov 25 - 26.5.2021
  Förhandsuppgift: Fyll i detta frågeformulär och ladda upp i ansökningsblanketten. Du skall även ladda upp en video i mp4-format, se närmare beskrivning på studieinfo.fi > fliken Ansökan > rubriken Behövliga bilagor.
 • Musiker (YH), kyrkomusik, flerform. Urvalsprov 24.5.2021
  Förhandsuppgift: Fyll i detta frågeformulär och ladda upp i ansökningsblanketten. Du skall även ladda upp en video i mp4-format, se närmare beskrivning på studieinfo.fi > fliken Ansökan > rubriken Behövliga bilagor.
 • Musiker (YH), barockmusik, flerform. Urvalsprov 1 - 2.6.2021
  Förhandsuppgift: Fyll i detta frågeformulär och ladda upp i ansökningsblanketten. Du skall även ladda upp en video i mp4-format, se närmare beskrivning på studieinfo.fi > fliken Ansökan > rubriken Behövliga bilagor.
 • Scenkonstpedagog, dagstudier. Urvalsprov 25 - 27.5.2021
  Förhandsuppgift: Beskrivning av förhandsuppgiften.
 • Sjökapten (YH), flerform. Urvalsprov 17 - 28.5.2021
  (Ingen förhandsuppgift).

Individuella arrangemang

Om du på grund av skada, sjukdom, dyslexi eller någon annan speciell orsak behöver individuella arrangemang i urvalsprovet (t.ex. tilläggstid, assistent, tekniska hjälpmedel, lugnt provutrymme, separat datorskärm eller andra specialarrangemang), ska du fylla i en skriftlig anhållan om individuella arrangemang. Bifoga ett läkarintyg eller motsvarande utlåtande över skadans eller sjukdomens karaktär.  Varje sökandes situation bedöms separat.

Du kan anhålla om individuella arrangemang vid det nationella YH-urvalsprovet.  Anhållan om individuella arrangemang med bilagor ska lämnas in senast 7.4.2021 kl. 15.00 till antagningsservice vid den yrkeshögskola som du anmält att du ska skriva urvalsprovet vid.

Du  kan även anhålla om individuella arrangemang på en separat blankett för de utbildningar som inte använder YH-urvalsprovet. Anhållan lämnas in till den yrkeshögskola som du ska skriva urvalsprovet vid senast 7.4.2021 kl. 15.00. Till anhållan ska du bifoga en kopia av intyget eller utlåtandet (t.ex. läkarintyg) som visar att du är berättigad till individuella arrangemang. 

Observera att om du behöver individuella arrangemang både för det nationella YH-urvalsprovet och övriga urvalsprov behöver du lämna in separata anhållanden om dessa arrangemang enligt anvisning ovan.