Krav på hälsa och funktionsförmåga

Läs om de krav på hälsa och funktionsförmåga som ställs om du har för avsikt att söka till en utbildning inom social- och hälsovårdsbranschen, kulturbranschen eller sjöfart.