Ansökningsinformation

 OBS! Sidan kommer att uppdateras under hösten

Vem kan söka till Novia?

Du kan söka till studier som leder till en yrkeshögskoleexamen om du har avlagt
 

 • gymnasiets lärokurs eller studentexamen i Finland
 • International Baccalaureate-examen (IB)
 • European Baccalaureate-examen (EB)
 • Reifeprüfung (RP) eller Deutsche Internationale Abitur-examen (DIA)
 • en finländsk yrkesinriktad grundexamen på 120 studieveckor eller 180 kompetenspoäng eller en tidigare finländsk yrkesinriktad examen på minst 80 studieveckor som motsvarar denna 
 • en finländsk examen på institutnivå eller en examen inom yrkesutbildning på högre nivå
 • en fristående finländsk yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen eller specialyrkesexamen eller en tidigare examen som motsvarande dessa eller

 • utländsk utbildning som i landet i fråga ger behörighet för högskolestudier

 • högskoleexamen

Sökande från Åland och Sökande från Sverige (se information nedan) 

Vem ska ladda upp bilagor i ansökan?

  • Novia tillämpar antagning enligt prövning (till de flesta utbildningar) vilket innebär att en person som inte har genomfört någon av de ovan nämnda utbildningarna, men som yrkeshögskolan annars anser har tillräckliga kunskaper och färdigheter för studierna, kan antas till yrkeshögskoleutbildning. Sökande skall ladda upp alla betyg/intyg över studier som den har avlagt i ansökningsblanketten senast 6.4.2022 kl. 15.00. Utgående från de uppladdade betygen/intygen besluter yrkeshögskolan om sökandens behörighet.
 • En sökande som under våren avlägger en behörighetsgivande examen utanför Finland skall, i ansökningsblanketten, ladda upp en kopia av ett tillfälligt betyg från läroanstalten om att den sökande kommer att utexamineras. Kopian laddas upp senast 6.4.2022 kl. 15.00. Antagningen är villkorlig tills yrkeshögskolan har kontrollerat examensbetyget i samband med studiestarten.
  • Om sökande ansöker med en examen som avlagts utanför Finland skall en betygskopia laddas upp i ansökningsblanketten senast 6.4.2022 kl. 15.00. Om betyget inte är utfärdat på finska, svenska eller engelska ska du också bifoga en kopia av en översättning till finska, svenska eller engelska. Översättningen ska vara gjord av en auktoriserad översättare.
 • Den som söker med en finländsk studentexamen avlagd 1990 eller senare eller en yrkesinriktad grundexamen från 2017 eller senare behöver inte lämna in kopia av betyget. 

  • OBS! Undantag utgör de som avlagt 
   - en finländsk studentexamen före 1990
   - enbart gymnasiets avgångsbetyg
   - EB/IB/RP/DIA 
   - yrkesexamen före 2017
  • Dessa skall ladda upp en betygskopia i ansökningsblanketten senast 6.4.2022 kl. 15.00

Sökande från Åland

Har du avlagt en examen på Åland kan du se i tabellen nedan vilken examen du skall välja bland alternativen i ansökningsblanketten. För att välja rätt alternativ i ansökan ges här nedan exempel på examen från Åland och vad det motsvarar i ansökan till yrkeshögskola i Finland.

Examen från Åland Examen i ansökan till yrkeshögskola i Finland
Allmänbildande gymnasieexamen

Studentexamen

Gymnasiets lärokurs som avlagts i Finland utan studentexamen

Gymnasieexamen med yrkesinriktning, ex.

 • sociokant
 • närvårdare
 • medieassistent
 • kock eller servitör
 • merkonom
 • vakthavande styrman (120 sv/180 kp)
 • fordonsmekaniker
 • elmontör osv.


Yrkesinriktad grundexamen, examen på skolnivå, examen på institutsnivå eller yrkesinriktad examen på högre nivå som avlagts i Finland

Grundläggande yrkesutbildning och studentexamen Dubbelexamen som avlagts i Finland

 

Sökande från Sverige

Om du ansöker med ett betyg utfärdat i Sverige är du behörig att söka till en av våra utbildningar om du har slutbetyg från gymnasieskola eller annat betyg som ger behörighet för högskolestudier i Sverige. Sökande bör i ansökningsblanketten (senast 6.4.2022 kl. 15.00) ladda upp en kopia av slutbetyget eller ett tillfälligt betyg från läroanstalten om att den sökande utexamineras. Den som tar examen under ansökningsperioden laddar upp en kopia på sitt slutliga examensbetyg senast 15.7.2022 kl. 15.00. Originalbetyget kontrolleras under studietiden.

Antagningsgrunder

Den nationella rekommendationen för antagningsgrunder, både för dag- och flerformsstudier hittar du här nedan och på studieinfo.fi. (Observera att det till vissa utbildningar inom kultur krävs förhandsuppgifter).