Ansökningsinformation

Vem kan söka?

 

Du kan söka till studier som leder till en yrkeshögskoleexamen om du har avlagt

 

 • gymnasiets lärokurs och/eller studentexamen i Finland
 • International Baccalaureate-examen (IB)
 • European Baccalaureate-examen (EB)
 • Reifeprüfung (RP) eller Deutsche Internationale Abitur-examen (DIA)
 • en finländsk yrkesinriktad grundexamen på 120 studieveckor eller 180 kompetenspoäng eller en tidigare finländsk yrkesinriktad examen på minst 80 studieveckor som motsvarar denna 
 • en finländsk examen på institutnivå eller en examen inom yrkesutbildning på högre nivå
 • en finländsk yrkesinriktad grundexamen som avlagts som fristående examen, yrkesexamen eller specialyrkesexamen eller en tidigare examen som motsvarande dessa eller

 • utländsk utbildning som i landet i fråga ger behörighet för motsvarande högskolestudier

Sökande från Åland (se information nedan)

Sökande från Sverige (se information nedan)

Novia tillämpar (till de flesta utbildningar) antagning enligt prövning vilket innebär att en person som inte har genomfört någon av de ovan nämnda utbildningarna, men som yrkeshögskolan annars anser ha tillräckliga kunskaper och färdigheter för studierna, kan antas till yrkeshögskoleutbildning. Sökande skall ladda upp alla betyg/intyg  i ansökningsblanketten senast 8.4.2020 kl. 15.00. Utgående från de uppladdade betygen/intygen besluter yrkeshögskolan om sökandens behörighet.

En sökande som under våren avlägger en behörighetsgivande examen utanför Finland ska, i ansökningsblanketten, ladda upp en kopia av ett tillfälligt betyg från läroanstalten om att den sökande kommer att utexamineras. Kopian laddas upp senast 8.4.2020 kl. 15.00. Antagningen är villkorlig tills yrkeshögskolan har kontrollerat examensbetyget i samband med studiestarten.

Om sökande ansöker med en examen som avlagts utanför Finland skall en betygskopia laddas upp i ansökningsblanketten senast 8.4.2020 kl. 15.00. Om examensbetyget är skrivet på ett annat språk än finska, svenska eller engelska ska sökanden också ladda upp en kopia av en översättning gjord av en auktoriserad translator. Översättningen ska vara försedd med translatorns underskrift och stämpel.

De som söker med ett finländskt examensbetyg behöver inte lämna in kopia av betyget. Betygen kontrolleras endast av de antagna och inlämnas i samband med mottagande av studieplats, 22.7.2020 kl. 15.00. OBS! Undantag utgör de som avlagt en finländsk studentexamen före 1990. Dessa skall ladda upp en betygskopia i ansökningsblanketten senast 8.4.2020 kl. 15.00

 

Sökande från Åland

Har du avlagt en examen på Åland kan du se i tabellen nedan vilken examen du skall välja bland alternativen i ansökningsblanketten. För att välja rätt alternativ i ansökan ges här nedan exempel på examen från Åland och vad det motsvarar i ansökan till yrkeshögskola i Finland.

Examen från Åland Examen i ansökan till yrkeshögskola i Finland
Allmänbildande gymnasieexamen

Studentexamen

Gymnasiets lärokurs som avlagts i Finland utan studentexamen


Gymnasieexamen med yrkesinriktning, ex.

 • sociokant
 • närvårdare
 • medieassistent
 • kock eller servitör
 • merkonom
 • vakthavande styrman (120 sv/180 kp)
 • fordonsmekaniker
 • elmontör osv...


Yrkesinriktad grundexamen, examen på skolnivå, examen på institutsnivå eller yrkesinriktad examen på högre nivå som avlagts i Finland


Grundläggande yrkesutbildning och studentexamen

Dubbelexamen som avlagts i Finland

 

Sökande från Sverige

Om du ansöker med ett betyg utfärdat i Sverige är du behörig att söka till en av våra utbildningar om du har slutbetyg från gymnasieskola eller annat betyg som ger behörighet för högskolestudier i Sverige. Sökande bör i ansökningsblanketten (senast 8.4.2020 kl. 15.00) ladda upp en kopia av slutbetyget eller ett tillfälligt betyg från läroanstalten om att den sökande utexamineras. Den som tar examen under ansökningsperioden laddar upp en kopia på sitt slutliga examensbetyg senast 22.7.2020 kl. 15.00. I samband med studiestarten kontrolleras originalbetyget.

Antagningsgrunder

Den nationella rekommendationen för antagningsgrunder, både för dag- och flerformsstudier hittar du här nedan och på studieinfo.fi. (Observera att det till vissa utbildningar inom kultur krävs förhandsuppgifter).

 

 

Andel platser på basen av betyg vs. YH-urvalsprov

 Bioekonomi

bioekonomi3

Företagsekonomi

foretagsekonomi

Konst och kultur

konstochkultur

Hälsa och välfärd

halsaochvalfard 2

Teknik och sjöfart

teknikochsjofart