Urvalsprov 2022

OBS! Sidan kommer att uppdateras under hösten

 Urvalsprov och förhandsuppgifter

Följande högre YH-utbildning ordnar urvalsprov:

  • Formgivare (högre YH), 18 - 19.5.2022

 
Högre YH-utbildningen inom Social- och hälsovård ordnar inte urvalsprov. Studerande antas på basen av dokument som laddats upp i ansökan (förhandsuppgift).

 

Individuella arrangemang

Om du på grund av skada, sjukdom, dyslexi eller någon annan speciell orsak behöver individuella arrangemang i urvalsprovet (t.ex. tilläggstid, assistent, tekniska hjälpmedel, lugnt provutrymme, separat datorskärm eller andra specialarrangemang), ska du fylla i en skriftlig anhållan om individuella arrangemang. Bifoga ett läkarintyg eller motsvarande utlåtande över skadans eller sjukdomens karaktär. Varje sökandes situation bedöms separat.

Du kan även anhålla om individuella arrangemang på en separat blankett för de utbildningar som inte använder YH-urvalsprovet. Anhållan lämnas in till den yrkeshögskola som du ska skriva urvalsprovet vid senast 6.4.2022 kl. 15.00. Till anhållan ska du bifoga en kopia av intyget eller utlåtandet (t.ex. läkarintyg) som visar att du är berättigad till individuella arrangemang.