Sök med Öppna YH-studier

Separat ansökan till examensinriktad utbildning efter avlagda studier      

vid Öppna YH


Separat ansökan ordnas vid behov två gånger per år;

 • 1-15 augusti och
 • 1-15 december


I augusti 2021 ingår följande ansökningsmål i ansökan:

 • Byggmästare (YH), Raseborg, 2 platser
 • Ingenjör (YH), byggnads- och samhällsteknik, Raseborg, 2 platser
 • Ingenjör (YH), el- och automationsteknik, Vasa, 5 platser
 • Ingenjör (YH), lantmäteriteknik, Vasa, 2 platser
 • Ingenjör (YH), maskin- och produktionsteknik, Vasa, 2 platser
 • Ingenjör (YH), produktionsekonomi, Vasa, 2 platser
 • Musiker (YH), barock- och kyrkomusik, Jakobstad, 2 platser
 • Sjukskötare (YH), Vasa, 5 platser
 • Socionom (YH), Vasa, 2 platser
 • Tradenom (YH), Vasa, 5 platser
 • Tradenom (YH), Åbo, 5 platser

Var gör jag ansökan?

Ansökan görs via studieinfo.fi under tiden 1-15.8.2021 kl. 15.

Tidtabell

 • Ansökningstid 1-15.8.2021 kl. 15
 • Komplettering av ansökningshandlingar t.o.m. 17.8.2021 kl. 15
 • Resultatet av antagningen meddelas per e-post till de sökande senast 20.8.2021
 • Mottagande av studieplats skall ske senast 30.8.2021 kl. 15

Antagningsgrunder

 

 • Behörig sökande är den som:
  1) har en examen på andra eller tredje stadiet, och
  2) som senast 31.7.2021, inom öppna yrkeshögskolan under de senaste två åren, avlagt minst 30 sp av de kurser som utbildningen specificerat i kraven för ledstudier, se närmare info på studieinfo.fi under respektive utbildnings antagningsgrunder. Studierna måste vara inom samma utbildning som ansökan gäller
  .
 • Ansökan sker via studieinfo.fi.
 • Ifall det finns skäl att begränsa antalet sökande som beviljas studierätt, sker rangordningen på basen av ovägt medeltal av vitsorden för de studieprestationer som avlagts vid öppna yrkeshögskolan inom samma utbildning. Om det med ovanstående kriterier inte erhålls någon skillnad mellan dem som har samma medeltal, avgörs antagningen med hjälp av lottning.
 • Den som beviljas studierätt för examensstudier skall göra närvaroanmälan och inleda studierna höstterminen 2021 vid yrkeshögskolan. Begränsningar i rätten att göra frånvaroanmälan av lagstadgade orsaker under första studieåret gäller också studerande som antas via separat ansökan.