Sök med öppna YH-studier

Separat ansökan för sökande som har avlagt öppna yrkeshögskolestudier


Separat ansökan ordnas vid behov två gånger per år.
Tider för separat ansökan är 1-15 augusti och 1-15 december.


I december 2019 erbjöds följande ansökningsmål:

För sökande som har avlagt 60 studiepoäng inom öppna yrkeshögskolan inom samma utbildning som ansökan gäller:

 • Ingenjör (YH), lantmäteriteknik, 2 platser
 • Ingenjör (YH), maskin- och produktionsteknik, 2 platser
 • Musiker (YH), flerform, 2 platser
 • Sjökapten (YH), 2 platser


För sökande som har avlagt 30 studiepoäng inom öppna yrkeshögskolan enligt en specifik läroplan inom den utbildning sökande söker till och därtill avlagt en behörighetsgivande examen på andra stadiet:

 • Sjukskötare (YH), Vasa, 2 platser
 • Socionom (YH), Vasa, 2 platser
 • Socionom (YH), Åbo, 3 platser
 • Tradenom (YH), Vasa, 3 platser

Var gör jag ansökan?


Ansökan görs via studieinfo.fi under tiden 1-15.12.2019 kl. 15.

Tidtabell

 • Ansökningstid 1-15.12.2019 kl. 15
 • Komplettering av ansökningshandlingar t.o.m. 16.12.2019 kl. 15
 • Resultatet av antagningen meddelas per e-post till de sökande senast 20.12.2019
 • Mottagande av studieplats bör ske senast 31.12.2019 kl. 15

Antagningsgrunder

 

 • Behörig sökande är den som senast 31.12.2019 har avlagt antingen:
  1) 60 studiepoäng inom öppna yrkeshögskolan inom den utbildning den sökande söker till, eller
  2) 
  30 studiepoäng inom öppna yrkeshögskolan enligt en specifik läroplan inom den utbildning sökande söker till och därtill avlagt en behörighetsgivande examen på andra stadiet.
 • Ansökan sker via studieinfo.fi under tiden 1-15.12.2019 kl. 15.
 • Ifall det finns skäl att begränsa antalet sökande som beviljas studierätt, sker rangordningen på basen av ovägt medeltal av vitsorden för de studieprestationer som avlagts vid öppna yrkeshögskolan inom samma utbildning. Om det med ovanstående kriterium inte erhålls någon skillnad mellan dem som har samma medeltal, avgörs antagningen med hjälp av lottning.
 • Den som beviljas studierätt för examensstudier skall göra närvaroanmälan och inleda studierna vårterminen 2020 vid yrkeshögskolan. Begränsningar i rätten att göra frånvaroanmälan av lagstadgade orsaker under första studieåret gäller också studerande som antas via separat ansökan.