Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

Valfri kurs 4

Utförandeplaner
Kod:
Namn: Valfri kurs 4
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4: 3    År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser:
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Utbildning i musik
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen