Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Kultur » Musikpedagog (YH) » Pedagogiska studier för musikpedagoger » Pedagogik enligt Åbo Akademis fordringar » Pedagogisk psykologi 1

Pedagogisk psykologi 1

Utförandeplaner
Kod: MU16PD02
Namn: Pedagogisk psykologi 1
SP totalt: 5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 5    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande skall

- kunna identifiera och beskriva centrala utvecklingspsykologiska teorier

- kunna beskriva och argumentera utgående från centrala psykologiska teorier om lärande

- kunna observera psykologiska och sociala fenomen i skola samt andra utbildnings- och organisationssammanhang

- ha insikt i pedagogisk psykologi med fokus på självkännedom och människans utveckling i ett helhetsperspektiv
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Musik
Anmärkningar: Kursplaner och kompetenser enligt Åbo Akademis fordringar gällande grundstudier i pedagogik.


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen