Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Kultur » Musikpedagog (YH) » Pedagogiska studier för musikpedagoger » Pedagogik enligt Åbo Akademis fordringar

Pedagogik enligt Åbo Akademis fordringar

Utförandeplaner
Kod: MU14PD
Namn: Pedagogik enligt Åbo Akademis fordringar
SP totalt: 37
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 20    År 2: 6    År 3: 6    År 4: 5    År 5:     
Förkunskaper:
Studiehelhetsspecifika kompetenser:
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Musik
Anmärkningar: Kursplaner och kompetenser enligt Åbo Akademis fordringar gällande grundstudier i pedagogik.


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen