Avgiftsbelagda tjänster

 

 

Anhållan om förlängning av studietiden    50 €
Anhållan om återinförd studierätt  50 €


 Avgift för förlust av studierätten

Om en studerande har gått miste om sin studierätt på grund av att han eller hon har försummat sin i 29 § i yrkeshögskolelagen (932/2014) avsedda anmälningsskyldighet och studeranden ansöker om förnyad studierätt, tas 50 euro ut för behandlingen av ansökan. Om den studerande ansöker om extra tid för att slutföra studierna enligt 32 § i den lagen, tas 50 euro ut för behandlingen av ansökan (F 1440/2014).*
Behandlingsavgiften betalas via Paytrail i samband med inlämning av anhållan.

Prislista för nya betygsavskrifter

Yrkeshögskolan kan vid behov ge ut bestyrkta kopior av förkomna betygsdokument (examensbetyg och dess bilagor) för att ersätta de ursprungliga handlingarna samt andra dokument som hänför sig till studierna.

OBS! du kan också granska och dela information om dina studier via Min Studieinfo-tjänsten. Du kan välja svenska (SV) som språk i mitten uppe på sidan.

Examensbetyget i sin helhet, Novia 2008- (inkl. bilagor sv./eng.)  50 €
Examensbetyg (sv./eng.), Novia 2008- (exkl. bilagor sv./eng.)  30 €
Betygsbilaga/Transcript of Records, Novia 2008-  10 €
Diploma Supplement, Novia 2008-  10 €
Studieprestationsutdrag/-intyg (efter examen/avbrott), Novia 2008-  10 € (*)
GPA (grade point average)-intyg  30 €

(*) Till studerande vars studierätt nyss har upphört men som inte har avlagt examen, sänds ett bestyrkt studieprestationsutdrag avgiftsfritt. Avgiftsbelagda är däremot studieprestationsutdrag som begärs senare efter examen eller avbrott.

Magistraten kan ge ut bestyrkta kopior och intyg vid behov.

Betyg Sydväst (som inte är arkiverade i elektronisk form)

100 €

Äldre betygsavskrifter (före Sydväst tid, som inte är arkiverade i elektronisk form) 150 €
Betyg från Svenska Yrkeshögskolan (SYH) sköts av SÖFUK. Pris enligt SÖFUKs gällande avgifter.  

Läroplaner, Novia 2008- 15 €/st.
Enskilda kursbeskrivningar och utförandeplaner, Novia 2008- 10 €/kurs
Äldre läroplaner (som inte är arkiverade i elektronisk form)

30 €/utbildning

Enskilda kursbeskrivningar (som inte är arkiverade i elektronisk form) 20 €/kurs

 

Behandlingsavgift tillkommer alltid vid beställning av betygsavskrifter, studieregisterutdrag, läroplaner, kursbeskrivningar och verifiering av examen.

Behandlingsavgift (inkl. postning som rekommenderat brev inom Finland) 15 €

 

Bestyrkta kopior av betyg och bilagor ges ut på både svenska och engelska – eller enbart på svenska – i enlighet med språket/språken i de ursprungliga handlingarna. Översättningen görs inte i efterhand. Priset är detsamma oberoende av språk. De dokument som innehåller personuppgifter skickas som rekommenderade brev ifall de inte avhämtas.

Närmare information om betygsavskrifter ger:

  • Priset inkluderar bestyrkta dokument/kopior, moms 0 %.
  • Leveranstiden är ca tre veckor.
  • Om dokumenten/kopiorna avhämtas, bör en begäran/överenskommelse göras på förhand och personbevis uppvisas i samband med avhämtningen. Då dokumenten/ kopiorna avhämtas av ett ombud bör en fullmakt uppvisas.
  • Om dokumenten/kopiorna levereras till annan part än till beställaren bör en fullmakt inlämnas samt information om faktureringsadress uppges.
  • Dokumenten/kopiorna levereras inte som e-post eller fax av säkerhetsskäl.

 

Lagstiftning gällande avgifter för utlämnande av handling: Lag om offentlighet i myndigheternas verksamhet, L495/2005, 34 §.

Prislista för verifiering av examen

Verifiering av examen och behörighet inom vård, för tjänster i andra länder 350 €
Verifiering av examen (ifyllande av blanketter krävs) 50 €

Verifiering av kvalitetssystem i samband med verifiering av examen (kopior av kvalitetsdokument

60 €
Ifall det krävs kopior av läroplaner och/eller enskilda kursbeskrivningar är kostnaden enligt antal
läroplaner och kursbeskrivningar ovan.
 
Tredje parter såsom arbetsgivare, University Admissions och försäkringsbolag kan begära uppgifter
och erhålla dokument utan kostnad (förutsatt att inga blanketter skall fyllas i).
 
Kopiering och bestyrkande av examensbetyg 1 €/sida
"Motsvarighetsintyg" och "Motsvarighetsintyg till viss del" som behövs för att kunna avlägga
GR/OFGR examen (intyget ges endast till utexaminerade)
100 €

 

Övrig information

Examensbetyg postas avgiftsfritt inom Finland. Ifall den utexaminerade önskar få sitt betyg levererat med hjälp av något internationellt logistikföretag, såsom DHL, står beställaren för alla kostnader inkl. behandlingsavgift enligt ovan.