För tidigare studerande

 

  • återinförd studierätt
  • betygsavskrifter och andra intyg
  • verifiering av elektroniska examensbetyg
  • kontaktuppgifter till Studerandeservice