Studier

FRÅGA: När inleds höst-/vårterminen?
Svar:  Information om studiestarten på hösten hittar du på sidan om Information till nya studerande. Arbetsordningen för hela läsåret finns på Novias intranätsidor (kräver inloggning).

FRÅGA: Var hittar jag schemat för höstterminen?
Svar: Schemat publiceras på Novias intranätssidor. Till intranätet behöver man inloggningsrättigheter och de får studerande i samband med introduktionsdagarna. Kontakta helpdesk@novia.fi om du inte har ett lösenord till Novias intranät. Uppdateras!

FRÅGA: Var hittar jag läroplanen?
Svar: Information om utbildningarnas innehåll hittar du i läroplanerna.

FRÅGA: Vem ska jag kontakta för att få hjälp att planera mina studier?
Svar: Kontakta utbildningsledaren för din utbildning eller studiehandledaren/studieplaneraren vid ditt campus.