Närvaro/Frånvaro

FRÅGA: Måste man närvaroanmäla sig?
Svar: Det är mycket viktigt att anmäla sig som närvarande eller frånvarande varje höst och vår. Äldre studerande ska närvaro- eller frånvaroanmäla sig senast 10.9 för att kunna delta i undervisning, få handledning eller avlägga studieprestationer.  Observera att studierna inleds redan innan närvaro- eller frånvaroanmälan senast ska vara gjord. Närvaroanmälan är möjlig att göra via Peppi från 1.5 för de studerande som har ett studerandenummer och ett personligt lösenord.
Nya studerande gör sin närvaro- eller frånvaroanmälan enligt tidtabell för nya studerande. Anmälan görs enligt anvisningarna i antagningsbrevet.

FRÅGA: Vad händer om jag glömmer att anmäla mig?
Svar: Om du inte gör din närvaro- eller frånvaroanmälan inom utsatt tid inhiberas din studieplats enligt examensstadgan. Om du senare anhåller om att få din studieplats tillbaka uppbärs en avgift på 50 € för behandlingen av anhållan.

FRÅGA: Hur länge får man vara frånvaroanmäld?
Svar: På grund av ändringar i yrkeshögskolelagen (932/2014) är det inte möjligt att frånvaroanmäla sig under det första studieåret av andra än i lagen angivna orsaker. En studerande kan under det första studieåret efter mottagandet av studieplats anmäla sig som frånvarande, om hen
1) fullgör tjänstgöring enligt värnpliktslagen (1438/2007), civiltjänstlagen (1446/2007) eller lagen om frivillig militärtjänst för kvinnor (194/1995)
2) är moderskaps-, faderskaps- eller föräldraledig eller
3) är oförmögen att inleda studier på grund av egen sjukdom eller skada.

En studerande (som inlett studierna 1.8.2015 eller senare) kan vara frånvaroanmäld totalt två terminer eller ett helt läsår. Den tid som man är frånvaroanmäld räknas inte in i den maximala studietiden, som är högst ett år längre än studiernas fastställda omfattning.

FRÅGA: Hur lång studietid har jag kvar?
Svar: Kontakta studerandeservice vid ditt campus  eller kontrollera uppgiften i Peppi.

FRÅGA: Jag kommer från armén i mitten av terminen och vill börja studera direkt. Hur närvaroanmäler jag mig då?
Svar: Först bör du kontakta din utbildning. Tillsammans med din utbildningsledare gör ni upp en studieplan. Efter det klarnar det när det är klokast att inleda studierna. Via studerandeservice får du närmare information om din närvaroanmälan.

FRÅGA: Jag har varit frånvaroanmäld i två (fyra) terminer och tvekar ännu om jag ska inleda studierna på nytt. Vem ska jag kontakta?
Svar: Det är viktigt att du kontaktar din utbildningsledare eller studiehandledare/studieplaneraren vid ditt campus och bokar tid för ett vägledningssamtal.

FRÅGA: Jag har påbörjat studierna men varit frånvaroanmäld. Vad skall jag göra när jag vill börja studera igen?
Svar: Du som återupptar studierna bör snarast kontakta utbildningsledaren för att diskutera din studieplan. Man kan närvaro- eller frånvaroanmäla sig även via Peppi. Systemet för anmälan är öppen under tiden 1.5 - 10.9. Kommer du inte in i systemet, kontakta  studerandeservice.

FRÅGA: Jag har påbörjat studierna men varit frånvaroanmäld och jag har glömt mitt lösenord till nätverket. Vem skall jag kontakta?
Svar: Du bör kontakta ICT-service. Lämpligast gör du det genom att sända e-post till helpdesk@novia.fi

FRÅGA: Jag har varit frånvaroanmäld sedan jag tog emot min studieplats. Kan jag byta utbildning inom Novia?
Svar:  Du kan anhålla om byte inom Novia förutsatt att du har varit närvaroanmäld minst en termin vid den utbildning som du önskar byta från och att du har tillräckligt med studierättstid kvar för att avlägga den examen som du önskar byta till. Kontakta studerandeservice@novia.fi för närmare information.