Vanliga frågor (FAQ)

Vi har samlat de vanligaste frågorna studerande ställer om inledande av studier här. Vi har kategoriserat frågorna för att ni lättare skall hitta svar på frågan ni söker.

Betyg och intyg - frågor om vilka betyg man behöver visa upp och hur man får intyg över studier.

Närvaro- och frånvaroanmälan - frågor om när ska man göra anmälan och hur den går till.

Praktiska saker - frågor om boende och studiestöd.

Studier - frågor om studieplanering och datum för inledande av studier.

 

 

Vad heter de olika studerandeföreningarna?

Studerandeföreningar finns på varje campus, och deras främsta uppgift är att ordna aktiviteter och höja trivseln. Många av våra föreningar har egna, ändamålsenliga utrymmen och ordnar aktiviteter som bl.a. sitzer, exkursioner och motionsevenemang. Ett urval av studerandeföreningar vid Novia

Skruvster - För kulturstuderande i Jakobstad
Filicia - För ingenjörs- och företagsekonomistuderande i Vasa
N.U.D - För studerande inom hälsa och välfärd i Vasa
ENÅ - Elevföreningen vid Navigationsskolan i Åbo. För sjöfartsstuderande.
ÅKA - Åbo Kåravdelning r.f. för studerande i Åbo
EKA - För studerande i Raseborg
Skuffis - För agrologstuderande i Raseborg
Spiritus Forstis - För skogsbruksingenjörsstuderande i Raseborg
Vita Hjälmen - För byggstuderande i Raseborg
WAT r.f. - För tradenomstuderande i Raseborg