Ansökan

FRÅGA: Jag är intresserad av att byta högskola. Vilka är kraven?
Svar: En studerande som önskar överflytta sin studierätt från en annan högskola i Finland eller inom yrkeshögskolan från en utbildning/inriktning så att examensbenämningen, som fogas till målexamen, ändras, kan ansöka om överflyttning. Närmare information om antagningsgrunder, ansökningstid m.m. hittar du på Ansökan om överflyttning.FRÅGA: Var hittar jag information om lediga studieplatser?
Svar: Information om utbildningsutbudet hittar du på studieinfo.fi. Högskolornas första gemensamma ansökan till examensinriktad utbildning på engelska pågår i januari. Högskolornas andra gemensamma ansökan ordnas i mars-april för ansökan till examensinriktade utbildningen på svenska.