Vanliga frågor (FAQ)

Vi har samlat de vanligaste frågorna studerande ställer om inledande av studier här. Vi har kategoriserat frågorna för att ni lättare skall hitta svar på frågan ni söker.

Betyg och intyg - frågor om vilka betyg man behöver visa upp och hur man får intyg över studier.

Närvaro- och frånvaroanmälan - frågor om när ska man göra anmälan och hur den går till.

Praktiska saker - frågor om boende och studiestöd.

Ansökan och byte - frågor om hur man går till väga om man vill byta utbildning/yrkeshögskola eller om man vill ha en annan studieplats vid Novia.

Studier - frågor om studieplanering och datum för inledande av studier.

Återinförd studierätt och förlängning av studietiden - information om hur man anhåller om återinförd studierätt och/eller tilläggstid för att slutföra studierna.

Byte av utbildning, inriktning och/eller utbildningsort inom Novia - information om hur man anhåller om byten inom Novia

Vad heter de olika studerandeföreningarna?

Studerandeföreningar finns på varje campus, och deras främsta uppgift är att ordna aktiviteter och höja trivseln. Många av våra föreningar har egna, ändamålsenliga utrymmen och ordnar aktiviteter som bl.a. sitzer, exkursioner och motionsevenemang. Ett urval av studerandeföreningar vid Novia

Skruvster - För kulturstuderande i Jakobstad
Filicia - För ingenjörs- och företagsekonomistuderande i Vasa
N.U.D - För studerande inom hälsa och välfärd i Vasa
ENÅ - Elevföreningen vid Navigationsskolan i Åbo. För sjöfartsstuderande.
ÅKA - Åbo Kåravdelning r.f. för studerande i Åbo
EKA - För studerande i Raseborg
Skuffis - För agrologstuderande i Raseborg
Spiritus Forstis - För skogsbruksingenjörsstuderande i Raseborg
Vita Hjälmen - För byggstuderande i Raseborg
WAT r.f. - För tradenomstuderande i Raseborg