Blanketter

Ansökan om överflyttning gäller den som önskar
- anhålla om byte av högskola till Novia eller
- byte av utbildning/inriktning inom Novia så att examensbenämningen ändras.
Ansökan görs via
studieinfo.fi under ansökningstiden 1-15.5 (för studier som inleds på hösten) .

Anhållan om byte av utbildning/inriktning - För dig som redan är inskriven vid Novia men som vill byta utbildning/inriktning som leder till samma examensbenämning. Anhållan inlämnas senast 15 maj eller 15 november.
Obs! Den som anhåller om byte av utbildning/inriktning där examensbenämningen ändras ska göra sin ansökan via studieinfo.fi under ansökningstiden 1-15.5 (för studier som inleds på hösten). Se närmare Ansökan om överflyttning.

Närvaro- och frånvaroanmälan - Närvaro- eller frånvaroanmälan görs elektroniskt via Peppi.

Anhållan om förlängd studietid - För dig som har använt din maximala studietid (angiven studietid + ett år) och som behöver lite mera studietid för att slutföra dina studier (läs mera om förlängd studietid). Anhållan inlämnas senast 15 maj eller 15 november. Denna tjänst är avgiftsbelagd, kostnaden är 50 € för behandlingen av anhållan. Behandlingsavgiften betalas via Paytrail i samband med inlämning av anhållan.

Anhållan om återinförd studierätt - För dig som har förlorat studierätten, t.ex. om du har glömt att göra anmälan om närvaro eller frånvaro i tid (läs mera om återinförd studierätt). Denna tjänst är avgiftsbelagd, kostnaden är 50 € för behandlingen av anhållan. Behandlingsavgiften betalas via Paytrail i samband med inlämning av anhållan.

Anmälan om avbrott - För dig som helt och hållet vill avsluta dina studier vid Novia och ge upp din studieplats. Kom ihåg att det också är möjligt att göra frånvaroanmälan ifall du istället vill göra ett uppehåll i dina studier och fortsätta studera senare.