Studerande från andra yrkeshögskolor

Yrkeshögskolan Novias utbildningsutbud

Yrkeshögskolan Novia är Finlands största svenskspråkiga yrkeshögskola med ca 4000 studerande. Högskolans attraktiva och moderna utbildningsprogram ger studerande ett mångsidigt kunnande och en bra grund för en framtida yrkeskarriär.

Genom att satsa på din utbildning satsar du på dig själv och din framtid. I vårt tvåspråkiga land förutsätter och värdesätter arbetslivet kunskaper i det andra inhemska språket. I studier på det andra inhemska språket finns ett mervärde inbyggt: du kan studera och samtidigt ta stora steg mot en levande och smidig tvåspråkighet. Yrkeshögskolestudierna, där teori varvas med praktik, erbjuder en motvikt till de akademiska studierna.

Ansökningsförfarandet

Studerande kan ansöka om flexibel studierätt vid Yrkeshögskolan Novia genom att fylla i högskolornas gemensamma ansökningsblankett för JOO-studier. Detta görs på haku.joopas.fi. Innan ansökan sänds till Yrkeshögskolan Novia skall den godkännas av den sökandes egen högskola. Studerande bör bekanta sig med den egna högskolans ansökningsförfarande (finns på respektive högskolors webbsidor).

Då ansökan godkänts av den egna högskolan sänds den till Yrkeshögskolan Novia där det i sista hand är utbildningens utbildningsansvariga som beslutar om beviljandet av studierätten.

Antagningsbeskedet framgår ur haku.joopas.fi efter att ansökan behandlats.Flexibel studierätt beviljas för en viss tid och rätten att avlägga studier räknas från den dag som den mottagande högskolan godkänt studerandes ansökan.

Ansökningstiden för JOO-studier vid Yrkeshögskolan Novia är fortlöpande. Skicka dock in din ansökan senast sex veckor innan studierna börjar. Observera också att ansökningar inte behandlas under sommaren.

Vid frågor gällande JOO-studier i Vasa, vänligen kontakta Annika Näsman eller Maj-Len Dahl-Holm.

Vid frågor gällande JOO-studier i Åbo (för hela yrkeshögskolan), vänligen kontakta Alexandra Lahtivuori.

Studieregisterutdrag

Studerande kan överföra prestationerna som är avlagda vid Novia till sin hemhögskola genom Puro-tjänsten då JOO-studierna är avklarade.

OBS! Studerande ansvarar själv för att JOO-studierna införs i den egna högskolans studieregister.