Studerandeservice

STUDERANDESERVICE

Vid varje campus finns en servicepunkt dit du kan vända dig om du behöver rådgivning eller information gällande studierna.

Har du frågor? Ta kontakt med
studerandeservice@novia.fi

Närmare kontaktuppgifter till servicepunkterna i Vasa, Åbo, Raseborg och Jakobstad hittas längre ner på sidan.

ANTAGNINGSSERVICE

Antagningsservice är en del av Studerandeservice och kan kontaktas i alla ärenden som gäller högskolornas gemensamma ansökan och separat ansökan till yrkeshögskolan.

Postadress: PB 6, 65201 Vasa
Besöksadress: Wolffskavägen 33, 65200 Vasa

tfn (06) 328 5555
fax (06) 328 5117

Har du frågor? Ta kontakt med
antagningsservice@novia.fi

 

BIBLIOTEK

Yrkeshögskolan Novia erbjuder biblioteks- och informationstjänster på alla campus.

Kontaktuppgifter per campus

Vasa

Jakobstad

Åbo

Raseborg

  

HELPDESK

Service och information
• Administrativt stöd och information gällande studier

studerandeservice@novia.fi

INTERNATIONELL VERKSAMHET

Internationella  verksamheten svarar på frågor om utbyte och praktik utomlands.

Har du frågor? Ta kontakt med international@novia.fi

 

Studerandeservice på campus

Vid varje campus och varje verksamhetsadress finns en servicepunkt dit du kan vända dig om du behöver rådgivning eller information om bl.a.

 • närvaro- eller frånvaroanmälan
 • studieintyg: OBS! du kan själv ladda ner elektroniskt undertecknade studieintyg via Peppi, se närmare anvisningar på intranätet.
 • FPA:s kort för beviljandet av måltidsstöd OBS! du kan använda studiekortet som du har automatiskt i Tuudo-appen.
 • magnetkort eller nycklar
 • undertecknade utdrag ur studieregistret: OBS! du kan själv ladda ner elektroniskt undertecknade studieprestationsutdrag via Peppi, se närmare anvisningar på intranätet.

Du kan också granska och dela information om dina studier via Min Studieinfo-tjänsten. Du kan välja svenska (SV) som språk i mitten uppe på sidan.

 • studiestödsärenden
 • användningen av studieadministrativa verktyget Peppi
 • information om utbildningsutbud och -arrangemang
 • scheman
 • anhållan om examensbetyg
 • information om tillämpning av examensstadgan, t.ex. förlängning av studietiden, rättsskyddsfrågor
 • avbrottsanmälan mm.

Kontaktuppgifter

OBS! Avvikande öppethållningstider hösten 2020! Läs mer genom att klicka här. 

Servicepunkt - adress Öppettider Studiesekreterare

Campus Vasa

Besöksadress 
Wolffskavägen 33
65200 Vasa

vån 1, rum 131

mån-fre
kl. 9.30 - 14.30


Campus Allegro Jakobstad

Besöksadress 
Köpmansgatan 10
68600 Jakobstad

mån, tis, tors, fre
kl. 8.30 - 11.30 & 12.30 -  16.00

ons
kl. 14.30 - 15.30

 


 

Campus Åbo

Besöksadress:
Henriksgatan 7
20500 Åbo


Servicepunkten finns på andra våningen.

mån-fre
kl. 8.00 - 9.30 &
11.30 - 13.00

 

 


 

Aboa Mare Åbo

Besöksadress:
Hertig Johans parkgata 21 20700 Åbo

mån, ons, tors
kl. 8.30 - 11.30 &
13.00 - 15.00

  

 

 


  

Campus Raseborg

Besöksadress:
Raseborgsvägen 9,
10600 Ekenäs

mån-fre
kl. 8.00 - 12.00 &
12.30 - 14.00

 

  

Antagningsservice

Antagningsservice är en del av Studerandeservice och kan kontaktas i alla ärenden som gäller högskolornas gemensamma ansökan eller separat ansökan till yrkeshögskolan:

 • information och rådgivning
 • antagning av studerande och rättelseyrkan
 • registrering av mottagandet av studieplats

Har du frågor? Ta kontakt med antagningsservice@novia.fi

Kontaktuppgifter

Antagningsservice

Besöksadress:
Wolffskavägen 33
Postadress: PB 6,
65201 Vasa

mån-fre
kl. 9.30 - 14.30
Tfn +358 (0)6 328 5555
antagningsservice@novia.fi

Admissions Services

Visiting address:
Wolffskavägen 33,
65200 Vaasa

Postal address:
PB 6, FI-65201 Vasa,
Finland

Monday-Friday
9.30 am - 2.30 pm

Please make an
appointment if you
wish to visit the
Admissions Services.

Phone + 358 (0)6 328 5055
Phone hours: 11.45 am - 1.45 pm (Finnish time)

admissions@novia.fi