Studerandeservice

STUDERANDESERVICE

Vid varje campus finns en servicepunkt dit du kan vända dig om du behöver rådgivning eller information gällande studierna.

Har du frågor? Ta kontakt med
studerandeservice@novia.fi

Närmare kontaktuppgifter till servicepunkterna i Vasa, Åbo, Raseborg och Jakobstad hittas nedan.

ANTAGNINGSSERVICE

Antagningsservice är en del av studerandeservice och kan kontaktas i alla ärenden som gäller gemensam ansökan till yrkeshögskolorna.

Postadress: PB 6, 65201 Vasa
Besöksadress: Wolffskavägen 33, 65200 Vasa

tfn (06) 328 5555
fax (06) 328 5117

Har du frågor? Ta kontakt med
antagningsservice@novia.fi

 

BIBLIOTEK

Yrkeshögskolan Novia erbjuder biblioteks- och informationstjänster på alla campus.

Kontaktuppgifter per campus

Vasa

Jakobstad

Åbo

Raseborg

  

HELPDESK

Service och information
• Administrativt stöd och information gällande studier

studerandeservice@novia.fi

INTERNATIONELL VERKSAMHET

Internationella  verksamheten svarar på alla typer av internationella frågor om ubyte, praktik utomlands.

 

Studerandeservice

Vid varje campus och varje verksamhetsadress finns en servicepunkt dit du kan vända dig om du behöver rådgivning eller information om bl.a.

 • närvaro- eller frånvaroanmälan
 • studieintyg
 • FPA:s kort för beviljandet av måltidsstöd, magnetkort, nycklar
 • undertecknade utdrag ur studieregistret
 • studiestödsärenden
 • användningen av studieregistrets sidor för studerande, Peppi
 • information om utbildningsutbud och -arrangemang
 • information om när personer inom personalen är anträffbara
 • läsordningar
 • anhållan om examensbetyg
 • information om tillämpning av examensstadgan, t.ex. förlängning av studietiden, rättsskyddsfrågor
 • avbrottsanmälan mm.

  Har du frågor? Ta kontakt med studerandeservice@novia.fi

Kontaktuppgifter

Servicepunkt - adress Öppettider Studiesekreterare

Campus Vasa

Besöksadress 
Wolffskavägen 33
65200 Vasa

vån 1, rum 131

må - fr

kl. 9.30 - 14.30


Campus Allegro Jakobstad

Besöksadress 
Köpmansgatan 10
68600 Jakobstad

må, ti, to, fre
kl. 8.30 - 11.30 och

12.30 -  16.00

on
kl. 14.30 - 15.30

 


 

Campus Åbo

Besöksadress:
Henriksgatan 7
20500 Åbo


Servicepunkten finns på andra våningen.

må-fr 
kl. 8-9.30 &
kl. 11.30 - 13.00

 

  

Aboa Mare Åbo

Besöksadress:
Hertig Johans parkgata 21 20700 Åbo

måndag, onsdag och torsdag

kl. 8.30 - 11.30 och
kl. 13.00 - 15.00

  

 

 


  

Campus Raseborg

Besöksadress:
Raseborgsvägen 9,
10600 Ekenäs

måndag - fredag

kl. 8.00 - 12.00 och 
kl. 12.30 - 14.00

 

 


 

Antagningsservice

Antagningsservice är en del av studerandeservice och kan kontaktas i alla ärenden som gäller gemensam ansökan till yrkeshögskolorna:

 • information och rådgivning
 • antagning av studerande och rättelseyrkan
 • registrering av mottagandet av studieplats

Har du frågor? Ta kontakt med antagningsservice@novia.fi

Kontaktuppgifter

Antagningsservice

Besöksadress:
Wolffskavägen 33
Postadress: PB 6,
65201 Vasa

måndag - fredag
kl. 9.30 - 14.30
Tfn +358 (0)6 328 5555
antagningsservice@novia.fi

Admissions Services

Visiting address:
Wolffskavägen 33,
65200 Vaasa

Postal address:
PB 6, FI-65201 Vasa,
Finland

Open: Monday -
Friday
9.30 am - 2.30 pm

Please make an
appointment if you
wish to visit the
Admissions Services.