Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

2017/2018 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Sjukskötare (YH), Vasa » KLINISKA STUDIER » Klinisk vårdvetenskap i olika kontext » Fördjupad vård inom klinisk kontext

Fördjupad vård inom klinisk kontext

Utförandeplaner
Kod: VÅV14KVV15
Namn: Fördjupad vård inom klinisk kontext
SP totalt: 12
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4: 12    År 5:     
Förkunskaper: Grundstudier
Yrkesstudier
Praktik
Kursspecifika kompetenser: Studerande
- kan tillämpa ett etiskt förhållningsätt i bemötandet av patienter och närstående samt beakta deras kulturella tillhörighet
- kan tillämpa teoretisk kunskap i vårdverkligheten
- kan hantera komplicerade yrkesrelaterade uppdrag inom valt vårdkontext
- kan självständigt fatta beslut gällande patientens vårdprocess och ansvara för en säker läkemedelsbehandling
- kan självständigt förvärva och bedöma evidensbaserade kunskaper
- kan samarbeta med olika yrkesgrupper inom vårdteamet
- har färdigheter att handleda och undervisa patienter
- visar förmåga att möta människor i kris
- har beredskap att handla i olika situationer inom vården
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning till sjukskötare, Vasa
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen