Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

2017/2018 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Sjukskötare (YH), Vasa » TEORETISKA STUDIER » Forskning och utveckling » Ledarskap inom vården

Ledarskap inom vården

Utförandeplaner
Kod: VÅV14FU03
Namn: Ledarskap inom vården
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4: 3    År 5:     
Förkunskaper: Biomedicinsk vetenskap
Hälsofrämjande vårdvetenskap
Klinisk vårdvetenskap
Kursspecifika kompetenser: Studerande
- förstår ledarskapets betydelse i patientvården
- kan uppskatta arbetsgruppens resurser, prioritera arbetsuppgifterna och ansvaret de medför
- kan identifiera huvudprinciperna för planering, organisering och ledning av verksamhet, samt har beredskap att leda arbetet
- kan koordinera och ansvara för en kontinuerlig vård av patienten som en helhet
- kan redogöra för förvaltningsprinciper, arbetslivets verksamhetsformer och kan verka i arbetsgemenskapen
- kan redogöra för arbetskollektivavtal och arbetarskydd
- kan utveckla och förstår betydelsen av inre och yttre företagsamhet
- förstår betydelsen av förändring inom vården och kan fungera ansvarsfullt vid förändringar
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Engelska
Ansvarig utbildning: Utbildning till sjukskötare, Vasa
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen