Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

2017/2018 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Utbildning inom social- och hälsovård, Vasa (Högre YH) » Fördjupade yrkesstudier » Utveckling och ledarskap

Utveckling och ledarskap

Utförandeplaner
Kod: SHV16UL
Namn: Utveckling och ledarskap
SP totalt: 25
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 15    År 2: 10    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Studiehelhetsspecifika kompetenser: Studerande:

Kan identifiera, förklara och kombinera olika ledarskaps- och utvecklingsstrategier för att kreativt och effektivt utveckla och leda processer i organisationer och personalgrupper inom social- och hälsovård

Kan analysera, värdera och arbeta för en etiskt hållbar utveckling inom social och hälsovård
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning inom social- och hälsovård, Vasa (Högre YH)
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen