Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

2017/2018 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Utbildning inom social- och hälsovård, Vasa (Högre YH) » Fördjupade yrkesstudier » Hållbart ledarskap » Kvalitetsutveckling och innovationer

Kvalitetsutveckling och innovationer

Utförandeplaner
Kod: SHV17HL03
Namn: Kvalitetsutveckling och innovationer
SP totalt: 5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 5    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Kompetensmål
1. Studerande kan värdera olika modeller för kvalitetsarbete inom välfärdssektorn samt hantera och självständigt utveckla ett kvalitetsarbete för framtiden.
2. Känner teorier om förändringsarbete för att tillämpa och utvärdera dem i tjänsteutveckling inom välfärdssektorn.
3. Studerande kan identifiera och beskriva exempel på sociala innovationer och entreprenörskap i välfärdssektorn samt analysera entreprenörskapets roll i förändringsarbete med utgångspunkt i teorier om sociala innovationer

Läranderesultat/kompetenser
Studerande kan värdera olika modeller för kvalitetsarbete inom välfärdssektorn samt hantera och självständigt utveckla ett kvalitetsarbete för framtiden.
Innehåller:
1. Kvalitetsmedvetet arbetssätt (säkerhet)
2. e-Hälsa och e-Social (Digitalisering)
Studerande känner teorier om förändringsarbete för att tillämpa och utvärdera dem i tjänsteutveckling inom välfärdssektorn
Innehåller:
3. Tjänsteutveckling
4. Förändringsarbete
Studerande kan identifiera och beskriva exempel på sociala innovationer och entreprenörskap i välfärdssektorn samt analysera entreprenörskapets roll i förändringsarbete med utgångspunkt i teorier om sociala innovationer
Innehåller:
5. Sociala innovationer
6. Entreprenörskap
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning inom social- och hälsovård, Vasa (Högre YH)
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen