Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

2017/2018 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Estenom (YH) » Yrkesstudier » Forskning och ledarskap » Undervisning och handledning

Undervisning och handledning

Utförandeplaner
Kod: SK15FM03
Namn: Undervisning och handledning
SP totalt: 4
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 4    År 4:     År 5:     
Förkunskaper: -
Kursspecifika kompetenser: • Studerande har kunskap om pedagogiska teorier och handledningsteorier
• Studerande kan planera och hålla lektioner inom skönhetsbranschen
• Studerande kan självständigt handleda olika arbetssituationer inom skönhetsbranschen
• Studerande kan analysera, utvärdera och utveckla den egna förmågan att undervisa och handleda
• Studerande kan tillämpa, analysera och utveckla arbetssätt som främjar hållbar utveckling
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Skönhetsbranschen
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen