Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

2017/2018 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Estenom (YH) » Yrkesstudier » Forskning och ledarskap » Forskningsmetodik II

Forskningsmetodik II

Utförandeplaner
Kod: SK15FM02
Namn: Forskningsmetodik II
SP totalt: 5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 5    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Forskningsmetodik
Kursspecifika kompetenser: • Studerande är väl förtrogen med forskningsprocessen och behärskar de olika faserna i forskningsprocessen
• Studerande behärskar de vanligaste kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoderna
• Studerande har beredskap att självständigt och under handledning genomföra lärdomsprov
• Studerande behärskar de kvantitativa och statistiska grundbegreppen samt är förtrogen med framställande av beskrivande statistik
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Skönhetsbranschen
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen