Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

2017/2018 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Estenom (YH) » Yrkesstudier » Forskning och ledarskap

Forskning och ledarskap

Utförandeplaner
Kod: SK15FM
Namn: Forskning och ledarskap
SP totalt: 15
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 3    År 2: 5    År 3: 7    År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Studiehelhetsspecifika kompetenser: • Studerande är väl förtrogen med forskningsprocessen och behärskar de olika faserna i forskningsprocessen
• Studerande kan undervisa och handleda i olika arbetssituationer inom skönhetsbranschen
• Studerande har kunskap om organisation och ledarskap
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Skönhetsbranschen
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen