Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

2017/2018 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Estenom (YH) » Yrkesstudier » Estetiskt och visuellt skapande

Estetiskt och visuellt skapande

Utförandeplaner
Kod: SK15EV
Namn: Estetiskt och visuellt skapande
SP totalt: 15
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 5    År 2: 5    År 3: 5    År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Studiehelhetsspecifika kompetenser: • Studerande har kunskap om fotografering och bildbearbetning
• Studerande kan arrangera en visuellt enhetlig modevisning
• Studerande kan skapa för kunden en estetisk imagehelhet, vilken reflekterar det valda temat
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Skönhetsbranschen
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen