Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

2017/2018 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Estenom (YH) » Yrkesstudier » Stilplanering för kunder » Stilplanering för kvinnor

Stilplanering för kvinnor

Utförandeplaner
Kod: SK17SK02
Namn: Stilplanering för kvinnor
SP totalt: 5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 5    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Grundläggande stil
Kursspecifika kompetenser: • Studerande har fördjupad kunskap om anatomiska förutsättningar och kan använda klädplagg enligt kundens behov och önskemål
• Studerande har utvecklat stilanalys som metod
• Studerande känner till säsongens mode och trender för kvinnan
• Studerande känner till kvinnans olika livsskeden
• Studerande har kunskap om olika klädstilar och stilhelheter
• Studerande kan utföra stilplanering för olika åldrar och olika tillfällen
• Studerande har kunskap om klädkoder
• Studerande har förmåga att kreativt använda accessoarer i stilhelheter
• Studerande kan planera, skapa och utvärdera olika stilhelheter för kunden
• Studerande kan tillämpa, analysera och utveckla arbetssätt som främjar hållbar utveckling
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Skönhetsbranschen
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen