Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

2017/2018 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Estenom (YH) » Yrkesstudier » Stilplanering för kunder

Stilplanering för kunder

Utförandeplaner
Kod: SK15SK
Namn: Stilplanering för kunder
SP totalt: 20
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 5    År 2: 5    År 3: 5    År 4: 5    År 5:     
Förkunskaper:
Studiehelhetsspecifika kompetenser: • Studerande har kunskap om anatomiska förutsättningar som påverkar stilplanering
• Studerande har kunskap om kläder och accessoarer
• Studerande kan analysera, planera, skapa och utvärdera olika stilhelheter för både kvinnor och män
• Studerande kan beakta olika inre och yttre faktorer som påverkar stilplanering för kvinnor och män
• Studerande har beredskap att skapa den ultimata vårdbehandlingstjänsten för kunder
• Studerande har kunskap om skönhetsbranschens arbetsmiljö och dess betydelse i estenomens arbete
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Skönhetsbranschen
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen