Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

2017/2018 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Estenom (YH) » Yrkesstudier » Make-up och maskering » Make-up för foto, film och teater

Make-up för foto, film och teater

Utförandeplaner
Kod: SK15MU03
Namn: Make-up för foto, film och teater
SP totalt: 5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 5    År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Make-up
Fantasi, etnisk och åldersanpassad make-up
Kursspecifika kompetenser: • Studerande kan skapa olika typer av make-up för fotografering och film
• Studerande har kunskap om olika produkter och användningssätt
• Studerande förstår ljusets betydelse för make-up
• Studerande kan skapa make-up för kunder med problemhy
• Studerande kan på ett kreativt sätt utföra make-uper och maskeringar
• Studerande kan anpassa make-up och maskering till rådande förhållanden
• Studerande känner till olika preparat som kan användas vid maskering
• Studerande förstår betydelsen av och följer god yrkeshygien
• Studerande kan tillämpa, analysera och utveckla arbetssätt som främjar hållbar utveckling
• Studerande kan analysera, planera, utföra och utvärdera det egna arbetet
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Skönhetsbranschen
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen