Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

2017/2018 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Estenom (YH) » Yrkesstudier » Make-up och maskering

Make-up och maskering

Utförandeplaner
Kod: SK15MU
Namn: Make-up och maskering
SP totalt: 13
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 3    År 2: 5    År 3: 5    År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Studiehelhetsspecifika kompetenser: • Studerande har kunskap om grunderna inom make-up och kan tillämpa grund make-up
• Studerande behärskar varierade make-uper och make-up för olika åldrar
• Studerande har kunskap om special make-up för foto och film samt maskering för teater
• Studerande kan tillämpa make-up tekniker och använda olika verktyg samt produkter
• Studerande har kunskap om skönhetsbranschens arbetsmiljö och dess betydelse i estenomens arbete
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Skönhetsbranschen
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen