Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

2017/2018 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Estenom (YH) » Yrkesstudier » Färglära, modevetenskap och hälsa » Skönhet och hälsa

Skönhet och hälsa

Utförandeplaner
Kod: SK17MH03
Namn: Skönhet och hälsa
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 3    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: -
Kursspecifika kompetenser: • Studerande känner till inre och yttre skönhet och betydelsen av det inom skönhetsbranschen
• Studerande förstår hur inre och yttre skönhet påverkar kundens välbefinnande
• Studerande förstår hälsans betydelse för kundens välbefinnande genom kost och träning
• Studerande känner till och kan tillämpa olika metoder för att förbättra kundens hälsa genom kost och träning
• Studerande kan tillämpa, analysera och utveckla arbetssätt som främjar hållbar utveckling
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Skönhetsbranschen
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen