Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

2017/2018 » Naturbruk och miljöområdet » Bachelor of Natural Resources, Sustainable Coastal Management » Professional studies » Management of Environmental Impact » Conservation Biology

Conservation Biology

Utförandeplaner
Kod: CM16ME03
Namn: Conservation Biology
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 3    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: -
Kursspecifika kompetenser: The Student:
• Is familiar with the theory and practice of conservation of biodiversity, biological aspects of conservation, and systematic conservation planning
• Understands ecological principles and human dimensions of the conservation of biological diversity
• Is familiar with Natura 2000 and other conservation schemes
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Engelska
Ansvarig utbildning: SCM
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen