Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

2017/2018 » Naturbruk och miljöområdet » Bachelor of Natural Resources, Sustainable Coastal Management » Professional studies » Sustainable Coastal and Water Management » Sustainable Coastal Management

Sustainable Coastal Management

Utförandeplaner
Kod: CM13SW01
Namn: Sustainable Coastal Management
SP totalt: 6
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 6    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: The Student
-knows the concept of Integrated Coastal Zone Management
-has basic knowledge of challenges in cross sectorial management of coastal areas
-can identify stakeholders and how to involve them in the management process
-understands how Maritime Spatial Planning can be used in sustainable coastal management
-is familiar with relevant policies and legislation
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Engelska
Ansvarig utbildning: SCM
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen