Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

2017/2018 » Naturbruk och miljöområdet » Bachelor of Natural Resources, Sustainable Coastal Management » Professional studies » Coastal Ecology and Ecosystem Services » Coastal Ecology II

Coastal Ecology II

Utförandeplaner
Kod: CM13CE02
Namn: Coastal Ecology II
SP totalt: 6
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 6    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: The Student
-can analyze and evaluate ecological studies and disseminate the results to decision makers and the public
-can identify ecosystem services in the coastal area
-understands the impacts of agriculture and forestry on the coastal ecosystems
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Engelska
Ansvarig utbildning: SCM
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen