Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

2017/2018 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Estenom (YH) » Yrkesstudier » Hud- och skönhetsvård

Hud- och skönhetsvård

Utförandeplaner
Kod: SK17HV
Namn: Hud- och skönhetsvård
SP totalt: 11
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 8    År 2: 3    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Studiehelhetsspecifika kompetenser: • Studerande behärskar grunderna inom hudvård
• Studerande kan utföra SPA- behandlingar inom hudvård
• Studerande behärskar produktkunskap
• Studerande känner till special vårdbehandlingar och produkter
• Studerande har kunskap om skönhetsbranschens arbetsmiljö och dess betydelse i estenomens arbete
• Studerande har vetskap om kosmetologens yrkesbild och det praktiska arbetet inom branschen
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Skönhetsbranschen
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen