Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

2017/2018 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Estenom (YH) » Praktik » Ledarskapspraktik

Ledarskapspraktik

Utförandeplaner
Kod: SK15PR03
Namn: Ledarskapspraktik
SP totalt: 15
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 15    År 4:     År 5:     
Förkunskaper: -
Studiehelhetsspecifika kompetenser: • Studerande kan planera, förverkliga och utvärdera företagets verksamhet ur ett ledarskapsperspektiv
• Studerande har kunskap om vad arbetet som förman inom intresseområdet innebär och har grundläggande beredskap att fungera som förman inom branschen
• Studerande har fördjupad kunskap i branschens intresseområden
• Studerande kan reflektera över den egna arbetsinsatsen
• Studerande kan analysera företagskulturen och ge utvecklingsförslag
• Studerande har utvecklat den egna yrkesprofessionen genom att reflektera kring egen ledarskapsstil i olika arbetssituationer
• Studerande kan tillämpa, analysera och utveckla arbetssätt som främjar hållbar utveckling
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Skönhetsbranschen
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen