Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

2017/2018 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Estenom (YH) » Praktik » Grundpraktik

Grundpraktik

Utförandeplaner
Kod: SK15PR01
Namn: Grundpraktik
SP totalt: 15
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 15    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: -
Studiehelhetsspecifika kompetenser: • Studerande har inblick i organisationer och företag inom branschen
• Studerande kan analysera den psykiska och fysiska arbetsmiljön och ge utvecklingsförslag
• Studerande kan analysera möjligheter och hinder för arbetsplatsutveckling
• Studerande har bredare kunskap om intresseområde inom branschen
• Studerande har tillämpat egna kunskaper från tidigare teoretiska och praktiska kurser
• Studerande kan utföra grundläggande vårdbehandlingar och tjänster inom branschen
• Studerande kan analysera olika arbetsprocesser och olika kundbetjäningssituationer
• Studerande förstår betydelsen av marknadsföring och försäljning inom företaget
• Studerande har påbörjat en professionell utveckling av den egna yrkesskickligheten och yrkesidentiteten
• Studerande kan tillämpa, analysera och utveckla arbetssätt som främjar hållbar utveckling
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Skönhetsbranschen
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen