Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

2017/2018 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Estenom (YH) » Grundstudier » Introduktion till högskolestudier och språk » Introduktion till högskolestudier

Introduktion till högskolestudier

Utförandeplaner
Kod: UOSHV14IN01
Namn: Introduktion till högskolestudier
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 3    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: -
Kursspecifika kompetenser: • Studerande känner till sin egen högskola och sin utbildning
• Studerande är förtrogen med de funktioner och verktyg som stöder studieprocessen
• Studerande reflekterar över studier, framtidsplaner och är medveten om den personliga utvecklingens betydelse i relation till livslångt lärande och yrke
• Studerande kan skapa egen kunskap och skapa egna personliga inlärningsmiljöer
• Studerande kan söka och kritiskt värdera information
• Studerande kan arbeta med andra i grupper och team
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Skönhetsbranschen
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen